لوله پوش فیت دوسر سوکت نیک بسپار

  عکس و مشخصات لوله پوش فیت دو سر سوکت نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

لوله پوش فیت دو سر سوکت نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت دوسر سوکت
کد کالا سایز اندازه
11121 50 500
11221 50 1000
11321 50 2000
11421 50 3000
11122 75 500
11222 75 1000
11322 75 2000
11422 75 3000
11123 110 500
11223 110 1000
11323 110 2000
11423 110 3000
11124 125 500
11224 125 1000
11324 125 2000
11424 125 3000
11125 160 500
11225 160 1000
11325 160 2000
11425 160 3000
نظرات