لوله و اتصالات پوش فیت نیک بسپار یزد

ردیف محصول عکس و سایز(میلی متر) قیمت
1

لوله پوش فیت یک سر سوکت

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار یزد

لیست قیمت
2

لوله پوش فیت دو سر سوکت

نیک بسپار یزد

لیست قیمت
3

زانو پوش فیت 90 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت زانو 90درجه نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
4

زانو پوش فیت 45 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت زانو 45درجه نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
5

زانو پوش فیت بلند 90 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت زانو 90 درجه بلند نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
6

 سه راهی پوش فیت 90 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت سه راهی 90 درجه نیک بسپار یزد  لیست قیمت
 7

 سه راهی پوش فیت 45 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 45 درجه نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
 8

 سه راهی تبدیل پوش فیت 45 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 45 درجه نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
 9

 سه راهی تبدیل پوش فیت 90 درجه

نیک بسپار یزد

لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 90 درجه نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
 10

 سیفون معمولی پوش فیت

نیک بسپار یزد

سیفون معمولی پوش فیت نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
 11

بوشن تبدیل پوش فیت

نیک بسپار یزد

بوشن تبدیل پوش فیت نیک بسپار یزد  لیست قیمت
 12

 بوشن مساوی پوش فیت

نیک بسپار یزد

بوشن مساوی پوش فیت نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
13

سیفون یک تکه بلند پوش فیت

نیک بسپار یزد

سیفون یک تکه بلند پوش فیت  لیست قیمت
 14

 سه راهی بازدید پوش فیت

نیک بسپار یزد

سه راهی بازدید پوش فیت نیک بسپار یزد  لیست قیمت
 15

دریچه بازدید پوش فیت

نیک بسپار یزد

دریچه بازدید لوله فاضلابی پوش فیت  لیست قیمت
 16

درپوش پوش فیت

نیک بسپار یزد

درپوش پوش فیت نیک بسپار یزد

 لیست قیمت
 17

لوله عصایی پشت بام (مشکی)

نیک بسپار یزد

لوله عصایی پشت بام (مشکی)  لیست قیمت
 18

چهار راه پوش فیت 67 درجه

نیک بسپار یزد

چهار راه پوش فیت 67 درجه  لیست قیمت
19

سیفون شهری طرح آ پوش فیت

نیک بسپار یزد

سیفون شهری طرح آ پوش فیت لیست قیمت
20

درپوش لاستیکی

نیک بسپار یزد


درپوش لاستیکی
لیست قیمت
21  

اورینگ سینک

نیک بسپار یزد

اورینگ سینک لیست قیمت

 

نظرات