توصیه های مهم به مجریان

 

توصیه های مهم به مجریان سیستم پوش فیت نیک بسپار یزد

الف- آماده سازی کارگاه، شرایط و لوازم کار

1- محیط در نظر گرفته شده برای کارگاه تمیز و دور از گرد و غبار باشد.

2- یک میز کار بزرگ با ابعاد مناسب، چند عدد سطل، آب و مقداری پارچه نرم مورد نیاز است.

3- برای محافظت بیشتر، بهتر است لوله ها بر روی شاسی روکش دار نگهداری شوند.

4- ابزار مورد نیاز عبارتند از: لوله بر ، لوله پخ کن و گیره تسمه ای لوله

ب- توصیه های اجرایی

1- پاک کردن کامل بدنه اتصالات، لوله ها، حلقه های آب بندی و جایگاه استقرار آن ها (سوکت) قبل از نصب هر قطعه از الزامات اجرایی است. دقت شود که پاکیزگی به عنوان یک اصل همواره مورد توجه قرار گیرد.

2- لبه حلقه آب بندی به هنگام قرار گرفتن در سوکت حتما به طرف پایین باشد.

3- در صورت نیاز به کوتاه کردن لوله، منحصرا از لوله بر استفاده شود.

استفاده از اره به هیچ وجه توصیه نمی شود.

4- برای پخ کردن قسمت های بریده شده فقط از ابزار مخصوص (لوله پخ کن) استفاده شود.

به کار بردن سوهان غیر قابل قبول است.

5- اجزاء سیستم باید به صورت اصولی و با استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت و ساپورت و با در نظر گرفتن فواصل مورد توصیه مهار شوند.

6- برای جابجایی محورها می توان از تبدیل ها کمک گرفت.

7- الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند.

8- اجزاء سیفون ها باید کاملا در یک محور قرار گیرند زیرا هر گونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارائی آنها خواهد شد.

9- پس از نصب هر یک از اجزاء متشکله سیستم برای ممانعت از افتادن و یا وارد شدن اشیاء و اجسام بدرون مجاری، حتما از درپوش تست استفاده شود.

10- رعایت شیب متناسب با توصیه های این راهنما دارای اهمیت بسیار زیادی است.

11- از جوش کاری در نزدیکی لوله و اتصالات که موجب صدمه دیدن آنها خواهد شد جدا خوداری شود. این کار با رعایت احتیاط کامل و قرار دادن حائل مانند صفحه و یا پارچه خیس انجام شود.

12- لوله کشی ها در کمترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شود.

13- مجاری از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مد نظر باشد.

14- مسیرها طوری انتخاب شوند که حتی الامکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد.

15- محل نصب تجهیزات و سرویس های بهداشتی از نظر ابعاد، ارتفاع نصب و موقعیت آنها نسبت به درها و پنجره ها قبلا شناسایی و کنترل شود.

16- اصول فنی تغییر مسیر بر اساس توصیه های این راهنما مورد توجه قرار گیرد.

17- برای هر یک از تجهیزات و سرویس های بهداشتی و کف شورها از سیفون های مناسب با عمق آب بندی توصیه شده استفاده شود.

18- سیستم حتما به لوله های هواکش مجهز باشد.

19- با توجه به زاویه 87O نصب سه راه ها برروی لوله قائم هواکش به صورت بر عکس صورت گیرد.

20-دریچه های بازدید به تعداد لازم و در جاهای مورد نیاز نصب شود.

21- به زیبایی کار بویژه در مسیرهای فاقد پوشش توجه شود. لوله ها حتی الامکان در مسیرهائی قرار گیرند که کمتر در معرض دید باشند.

22- پس از پایان کار برای کسب اطمینان سیستم تست شود.

سیستم فاضلابی نیک بسپار (رنگ نارنجی) + نیک پلاس ( رنگ طوسی)

انتخاب درست ، یک سرمایه گذاری بلند مدت است

نیک بسپار ، انتخابی خوب و ماندگار