استاندارد های اجرای سیستم فاضلابی پوش فیت

 

استاندارد های ابعاد، اندازه و اتصالات لوله کشی فاضلاب

1- از لوله و اتصلات استاندارد و دارای گواهی مرکز تحقیقات ساختمان در لوله کشی فاضلاب استفاده گردد.(تمام تولیدات گروه تولیدی نیک بسپار یزد دارای استاندارد اجباری و تشویقی/گواهینامه فنی/ایزو/تقدیرنامه اشتهار به کیفیت وغیره میباشد)

2- برای هر طرف ساختمان سه رایزر فاضلاب با قطر حداقل ۱۱۰mm در نظر گرفته شود.(رایزر های توالت، حمام و آشپزخانه مجزا کار شوند.)

3- افقی شدن رایزر های فاضلاب با دو زانویی ۴۵ انجام گردد و از زانویی ۹۰ در مسیر فاضلاب استفاده نشود.

4- برای تمام رایزر های سیستم فاضلابی پوش فیت دریچه بازدید در ارتفاع و محل مناسب در نظر گرفته شود.

5- شیب ۴-۲٪برای لوله های فاضلابی پوش فیت رعایت گردد.

6- در سیستم فاضلابی پوش فیت بست لوله نقش مهمی دارد برای هر ۱۰ برابر قطر لوله پوش فیت یک عدد بست باید نصب گردد. و بست می باید 15سانتی متر از سرکاسه(ماده گی) و 20 سانتی متر از انتهای لوله(نری) فاصله داشته باشد و لوله اتصالات سیستم پوش فیت باید کاملا مهار گردد

7-فاضلاب به اگوی شهری یا چاه جذبی مستقل یا سپتیک تانک هدایت گردد.

8- ضوابط و استانداردهای انتقال فاضلاب به اگوی شهری یا چاه جذبی یا سپتیک تانک رعایت گردد.

9- در تمام خطوط فاضلاب(بخصوص توالت) ونت خشک اجرا گردد.

10- برای جلوگیری از مرطوب شدن دهانه ونت، ونت بالاتر از خط ۴۵ از آکس لوله گرفته شود. (ونت از بالا گرفته شود نه از بغل)

11- فاصله اتصال ونت خشک تا لوله حداقل دو برابر قطر لوله باشد.

12- شیب ونت ها به سمت لوله فاضلاب باشد.

13- درپوش گذاری لوله های فاضلاب برای انجام تست فشار و نیز جلوگیری از ریزش مصالح داخل آن انجام گردد

 

سیستم فاضلابی نیک بسپار (رنگ نارنجی) + نیک پلاس ( رنگ طوسی)

انتخاب درست ، یک سرمایه گذاری بلند مدت است

نیک بسپار ، انتخابی خوب و ماندگار