نکات مهم در اجرای فاضلاب

در ساختمان هایی که فاضلاب پنج طبقه یا بیشتر به لوله فاضلاب می ریزد ، لوله قائم فاضلاب باید در پایین ترین قسمت دارای هواکش باشد

شرکت نیک بسپار یزد