سه راهی تبدیل 45 درجه پوش فیت نیک بسپار

عکس و مشخصات لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 45 درجه نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 45 درجه نیک بسپار یزد

سه راهی تبدیل پوش فیت 90درجه
 کدکالا  سایز
 12322  50*75
 12323  50*110
 12324  75*110
 12328  110*125

 

نظرات