سه راهی تبدیل پوش فیت 90درجه نیک بسپار

عکس و مشخصات لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 90 درجه نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

لوله پوش فیت سه راهی تبدیل 90 درجه نیک بسپار یزد

سه راهی تبدیل پوش فیت 90درجه
 کدکالا  سایز
 12302  50*75
 12304  50*110
 12306  75*110
 12308  110*125
نظرات