کانال رسمی در تلگرام

نیک بسپار در تلگرام

کانال تلگرام نیک بسپار

سه راهی پوش فیت 45درجه نیک بسپار

عکس و مشخصات لوله پوش فیت سه راهی 45 درجه نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

لوله پوش فیت سه راهی 45 درجه نیک بسپار یزد

سه راهی پوش فیت 45درجه
کد کالا سایز
12320 50
12322 75

12325

110
12329 125
12330 160

 

نظرات