زانو پوش فیت 90 درجه نیک بسپار

عکس و مشخصات لوله زانو پوش فیت 90 درجه نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

زانو پوش فیت 90 درجه نیک بسپار یزد

زانو پوش فیت 90 درجه
کد کالا سایز
12901 50
12902 75
12903 110
12904 125
12905 160
نظرات