لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار

 عکس و مشخصات لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار یزد در سایز و اندازه های مختلف

لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار یزد 

لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار
کد کالا سایز اندازه (میلی متر mm)
11201 50 250
11301 50 500
11401 50 1000
11501 50 2000
11601 50 3000
11202 75 250
11302 75 500
11402 75 1000
11502 75 2000
11602 75 3000
11203 110 250
 11303  110  500
 11403  110  1000
 11503  110  2000
 11603  110  3000
 11204  125  250
 11304  125  500
 11404  125  1000
 11504  125  2000
 11604  125  3000
 11205  160  250
 11305  160  500
11405  160  1000
11505  160  2000
11605  160  3000

 

نظرات