کانال رسمی در تلگرام

نیک بسپار در تلگرام

کانال تلگرام نیک بسپار

پل ارتباطی از طریق پیام رسان واتس آپ

پل ارتباطی از طریق پیام رسان تلگرام

توصیه های مهم به مجریان

 

توصیه های مهم به مجریان سیستم پوش فیت نیک بسپار یزد

الف- آماده سازی کارگاه، شرایط و لوازم کار

1- محیط در نظر گرفته شده برای کارگاه تمیز و دور از گرد و غبار باشد.

2- یک میز کار بزرگ با ابعاد مناسب، چند عدد سطل، آب و مقداری پارچه نرم مورد نیاز است.

3- برای محافظت بیشتر، بهتر است لوله ها بر روی شاسی روکش دار نگهداری شوند.

4- ابزار مورد نیاز عبارتند از: لوله بر ، لوله پخ کن و گیره تسمه ای لوله

ب- توصیه های اجرایی

1- پاک کردن کامل بدنه اتصالات، لوله ها، حلقه های آب بندی و جایگاه استقرار آن ها (سوکت) قبل از نصب هر قطعه از الزامات اجرایی است. دقت شود که پاکیزگی به عنوان یک اصل همواره مورد توجه قرار گیرد.

2- لبه حلقه آب بندی به هنگام قرار گرفتن در سوکت حتما به طرف پایین باشد.

3- در صورت نیاز به کوتاه کردن لوله، منحصرا از لوله بر استفاده شود.

استفاده از اره به هیچ وجه توصیه نمی شود.

4- برای پخ کردن قسمت های بریده شده فقط از ابزار مخصوص (لوله پخ کن) استفاده شود.

به کار بردن سوهان غیر قابل قبول است.

5- اجزاء سیستم باید به صورت اصولی و با استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت و ساپورت و با در نظر گرفتن فواصل مورد توصیه مهار شوند.

6- برای جابجایی محورها می توان از تبدیل ها کمک گرفت.

7- الگوها باید تا حد امکان به سقف نزدیک باشند.

8- اجزاء سیفون ها باید کاملا در یک محور قرار گیرند زیرا هر گونه پیچیدگی موجب از بین رفتن کارائی آنها خواهد شد.

9- پس از نصب هر یک از اجزاء متشکله سیستم برای ممانعت از افتادن و یا وارد شدن اشیاء و اجسام بدرون مجاری، حتما از درپوش تست استفاده شود.

10- رعایت شیب متناسب با توصیه های این راهنما دارای اهمیت بسیار زیادی است.

11- از جوش کاری در نزدیکی لوله و اتصالات که موجب صدمه دیدن آنها خواهد شد جدا خوداری شود. این کار با رعایت احتیاط کامل و قرار دادن حائل مانند صفحه و یا پارچه خیس انجام شود.

12- لوله کشی ها در کمترین مسیر و با حداقل پیچ و خم انجام شود.

13- مجاری از مسیرهای امن عبور داده شود و تغییرات احتمالی در آینده مد نظر باشد.

14- مسیرها طوری انتخاب شوند که حتی الامکان نیاز به بریدن و شکاف دادن به حداقل برسد.

15- محل نصب تجهیزات و سرویس های بهداشتی از نظر ابعاد، ارتفاع نصب و موقعیت آنها نسبت به درها و پنجره ها قبلا شناسایی و کنترل شود.

16- اصول فنی تغییر مسیر بر اساس توصیه های این راهنما مورد توجه قرار گیرد.

17- برای هر یک از تجهیزات و سرویس های بهداشتی و کف شورها از سیفون های مناسب با عمق آب بندی توصیه شده استفاده شود.

18- سیستم حتما به لوله های هواکش مجهز باشد.

19- با توجه به زاویه 87O نصب سه راه ها برروی لوله قائم هواکش به صورت بر عکس صورت گیرد.

20-دریچه های بازدید به تعداد لازم و در جاهای مورد نیاز نصب شود.

21- به زیبایی کار بویژه در مسیرهای فاقد پوشش توجه شود. لوله ها حتی الامکان در مسیرهائی قرار گیرند که کمتر در معرض دید باشند.

22- پس از پایان کار برای کسب اطمینان سیستم تست شود.

سیستم فاضلابی نیک بسپار (رنگ نارنجی) + نیک پلاس ( رنگ طوسی)

انتخاب درست ، یک سرمایه گذاری بلند مدت است

نیک بسپار ، انتخابی خوب و ماندگار