کانال رسمی در تلگرام

نیک بسپار در تلگرام

کانال تلگرام نیک بسپار

نکات مهم در اجرای فاضلاب

در ساختمان هایی که فاضلاب پنج طبقه یا بیشتر به لوله فاضلاب می ریزد ، لوله قائم فاضلاب باید در پایین ترین قسمت دارای هواکش باشد

شرکت نیک بسپار یزد